Dịch vụ Xe cưới, Dịch vụ Xe Du lịch, Dịch vụ Xe VIP, Xe đưa đón CBNV

1. DỊCH VỤ XE ĐÁM CƯỚI

 


2. DỊCH VỤ XE DU LỊCH

  • XE VIP: 4-6-10 chỗ
  • XE BUS Từ 7-16-29-35-45 chỗ

 


3. DỊCH VỤ XE VIP

  • Xe 4 chỗ: Camry(2.0-2.4), Mercerdes e200-e500, BMW(serie 5 – serie 7)
  • Xe 6 chỗ: Starex
  • Limousine – xe 10 chỗ: for transit – Dasan limousine


4. XE ĐƯA ĐÓN CBNV

  • Đưa đón nhân viên văn phòng
  • Nhân viên làm ca hành chính, ngày và đêm
  • Nhân viên làm 1 ca, 2 ca, 3 ca