Công nghệ

Công nghệ

Công ty TNHH bảo vệ Thăng Long là nhà cung cấp dịch vụ an ninh chuyên nghiệp bao gồm: kinh doanh dịch vụ bảo vệ, đào tạo huấn luyện các kỹ năng về nghiệp vụ bảo vệ.

 Ngoài ra chúng tôi còn có các dịch vụ:

  • Tư vấn quản lý và đầu tư
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Các hoạt động hỗ trợ kinh doanh