Xây dựng

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, công ty cổ phần xây dựng AP Việt Nam đã trở thành doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế xây dựng các công trình lớn như nhà công nghiệp, khách sạn 4 và 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất, phát triển kinh doanh sản phẩm và vật liệu công nghệ cao.

Kết quả hình ảnh cho Xây dựng