Đào tạo hội nhập

Đào tạo hội nhập

Đào tạo hội nhập là một trong những hoạt động đào tạo quan trọng không thể thiếu của tập đoàn. Hoạt động này thường dành cho những nhân viên mới được tuyển dụng, nhằm cung cấp cho họ những thông tin cần thiết cho việc hoà nhập vào phòng ban công ty và làm tốt trách nhiệm được giao phó. 

Tập đoàn APG Invest thực hiện đào tạo hội nhập cho nhân viên mới như đào tạo 5s, đào tạo ứng xử, giao tiếp, phòng cháy chữa cháy, phòng chống xâm hại tình dục…

Ngoài ra, tập đoàn cũng bổ sung thêm một số đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng nghiệp vụ cùng lúc hoặc ngay sau khi kết thúc phần đào tạo hội nhập, để nâng cao trình độ nhân viên mới, để họ luôn cảm thấy mình được học hỏi và phát triển nhiều khi làm việc ở môi trường này.

Tin liên quan
Tập đoàn APG Invest đẩy mạnh phòng chống dịch do Covid

Tập đoàn APG Invest đẩy mạnh phòng chống dịch do Covid

APG Invest chung tay đẩy lùi dịch bênh Covid 19

Đào tạo lái xe

Đào tạo lái xe

Tập đoàn Apg hoạt động phát triển vững mạnh như hôm nay là nhờ ngành kinh doanh vận tải hành khách, vì vậy việc đào tạo một lái xe chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn, nắm rõ quy định lái xe an toàn, khả năng xử lý tình huống