Đào tạo hội nhập

Đào tạo hội nhập tại tập đoàn APG Invest

Đào tạo hội nhập là một trong những hoạt động đào tạo quan trọng không thể thiếu của tập đoàn. Hoạt động này thường dành cho những nhân viên mới được tuyển dụng, nhằm cung cấp cho họ những thông tin cần thiết cho việc hoà nhập vào phòng ban công ty và làm tốt trách nhiệm được giao phó. 

Tập đoàn APG Invest thực hiện đào tạo hội nhập cho nhân viên mới như đào tạo 5s, đào tạo ứng xử, giao tiếp, phòng cháy chữa cháy, phòng chống xâm hại tình dục…

Ngoài ra, tập đoàn cũng bổ sung thêm một số đào tạo về kỹ năng mềm, kỹ năng nghiệp vụ cùng lúc hoặc ngay sau khi kết thúc phần đào tạo hội nhập, để nâng cao trình độ nhân viên mới, để họ luôn cảm thấy mình được học hỏi và phát triển nhiều khi làm việc ở môi trường này.