Đào tạo lái xe

Đào tạo lái xe tại tập đoàn APG Invest

Tập đoàn Apg hoạt động phát triển vững mạnh như hôm nay là nhờ ngành kinh doanh vận tải hành khách, vì vậy việc đào tạo một lái xe chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn, nắm rõ quy định lái xe an toàn, khả năng xử lý tình huống tốt là vô cùng cần thiết.

Ngoài ra tập đoàn còn rất chú trọng vào việc đào tạo lái xe có văn hóa ứng xử tốt đối với khách hàng và đối tác, giao tiếp thành thạo tiếng anh, tác phong nhanh nhẹn…

Sau đây là một số nội dung trong buổi đào tạo lái xe của tập đoàn:

  • Đào tạo nội quy quy định của công ty, nhà máy
  • Đào tạo về quy định lái xe an toàn
  • Đào tạo tác phong làm việc, quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp
  • Đào tạo kỹ năng xử lý tình huống

Đào tạo về các vấn đề kĩ thuật xe